Biuro w Polsce, +48 512 077 201
Centrala (Stany Zjednoczone), +1 614 777 0295
Dura-Belt, Inc.
Dura-Belt Urethane Belting

Kalkulator Długości Pasa

belt length calculator
Wprowadź:

 

Metoda Pierwsza:

Używaj tej metody gdy znasz jeden z parametrów: Wewnętrzna Średnica Pasa, Zewnętrzna Średnica Pasa, Wewnętrzny Obwód Pasa lub Zewnętrzny Obwód Pasa. UWAGA: metody tej nie należy używać na zużytych pasach, gdyż są one rozciągnięte. Używaj tylko do zduplikowania nowego pasa, który nie był wcześniej używany.

Wprowadź średnicę pasa okrągłego, wysokość pasa klinowego o profilu V, lub grubość pasa płaskiego *pole wymagane*.
 
Wprowadź JEDNĄ z poniższych wartości i kliknij Oblicz:
Wewnętrzna Średnica Pasa:
Zewnętrzna Średnica Pasa:
Wewnętrzny Obwód Pasa:
Zewnętrzny Obwód Pasa:
Centralna Długość Pasa:
 Pomoc


Typowe współczynniki rozciągania

Cyclothane-A 83A 10% (8% - 14%)
Cyclothane-B 85A HT wysokiego naprężania 20% (18% - 22%)
Cyclothane-A 90A Super Red 15% (9% - 15%)
Cyclothane-A 92A 7.5% (7% - 12%)
Cyclothane-A 70A 15% (12% - 18%)
Cyclothane-E 85A 12.5% (10% - 14%)
Hytrel 92A 7% (5% - 8%)
Cyclothane 90ASD Anti-Static 9% (8%-10%)
Twisted 83A szybkozłączny pas skręcany 16% (15%-25%)
Pas Rough Green 88A wzmocniony 1% (1% - 2%)
Wprowadź:

 

Metoda Druga:

Używaj tej metody gdy nie znasz długości pasa i nie dysponujesz jego nowym zamiennikiem. Użyj cienkiego, nieelastycznego sznurka, owiń go wokół kół na których pracuje pas, zaznacz miejsce w którym sznurek się półączył, zmierz zaznaczony odcinek na sznurku (mm) i wpisz w pole "Długość sznurka" poniżej.

Długość sznurka (mm):
Średnica Sznurka – grubość (mm):
Wprowadź wymaganą docelową średnicę pasa okrągłego, wysokość pasa klinowego o profilu V, lub grubość pasa płaskiego.
Współczynnik rozciągania (np.: Wprowadź 10 dla 10%)
 Pomoc
Centralna Długość Pasa:


Wersja do druku

Metoda Trzecia:

Wprowadź:

 

Używaj tej metody gdy pas porusza się po dwóch kołach/rolkach i znasz wymagane wartości. Obliczaj długość dla pasów okrągłych, płaskich i klinowych o profilu V.

Wprowadź średnicę pasa okrągłego, wysokość pasa klinowego o profilu V, lub grubość pasa płaskiego.
Średnica koła/rolki nr 1:
Głębokość rowka na kole/rolce nr 1:
Średnica koła/rolki nr 2 (lub szpulki w przypadku wału napędowego):
Głębokość rowka na kole/rolce nr 2:
Odległość międzyosiowa rolek/kół:
Współczynnik rozciągania:
(wprowadź 10 dla 10%. Dla większości przenośników rolkowych napędzanych wałem 12%)
Kąt pomiędzy kołem 1 a kołem 2 w stopniach:
(np.: 0 dla motorolek, 90 dla przenośników napędzanych wałem)
 Pomoc
Centralna Długość Pasa:

*Jeżeli pas spoczywa w rowku koła (w średnicy podstawy rowka koła), wówczas wprowadź średnicę koła i głębokość rowka na kole. Alternatywnie, wprowadź tylko średnicę podstawy rowka koła, i wartość 0 dla głębokości rowka. Oba sposoby w kalkulacji podadzą ten sam wynik.

** Jeżeli pas okrągły spoczywa w rowku koła pasowego o profilu V i nie dotyka podstawy rowka, wówczas w pole Średnica Koła wprowadź średnicę zewnętrzną pasa na kole. Z kolei w polu Głębokość Rowka wprowadź wówczas Średnicę Przekroju Pasa (grubość). Program automatycznie obliczy Centralną Długość Pasa.Metoda Czwarta:

Używaj tej metody dla określenia długości Podkładki Prowadzącej, Rowkowej Podkładki Antypoślizgowej, Kołnieża Prowadzącego, Kołnieża Separującego. Współczynnik rozciągania ma kluczowe znaczenie, dlatego też przed złożeniem zamówienia, poproś o przesłanie próbki w celu przetestowania.

Wprowadź:

 
Średnica koła/rolki:
Głębokość Rowka: (wprowadź “0” dla Podkładki Prowadzącej, Kołnieża Prowadzącego, Kołnieża Separującego)
Wprowadź średnicę pasa okrągłego, wysokość pasa klinowego o profilu V, lub grubość pasa płaskiego.
Współczynnik rozciągania: (Podkładka Prowadząca 7,5%. Wprowadź 7 dla 7%)
 Pomoc
Centralna Długość Pasa:


Copyright © 2014 Dura-Belt, Inc. All Rights Reserved.