Biuro w Polsce, +48 512 077 201
Centrala (Stany Zjednoczone), +1 614 777 0295
Dura-Belt, Inc.
Dura-Belt Urethane Belting

Pasy antywibracyjne

Pasy antywibracyjne

Pasy antywibracyjne nie przesuwają się podczas pracy (czerwone)


Praca pasa w konfiguracji na ósemkę

Praca pasa w konfiguracji "na ósemkę"

Praca pasa na "gołym wale napędowym": Okrągłe pasy zainstalowane na gołym wale nie wyposażonym w plastikowe szpulki prowadzące, podczas swej pracy, tworzą wysokiej częstotliwości wibracje. Powodują one niepotrzebne przesuwanie się pasa wzdłuż wału, co z kolei powoduje jego nadmierne naciąganie i przecieranie, a to w konsekwencji prowadzi do zerwania się pasa. Nasze antywibracyjne pasy pokryte są specjalnym środkiem, który zapobiega powstawaniu wibracji. Mogą wiec być stosowane na wałach napędowych bez plastikowych szpulek.

Siły boczne: siła boczna która działa na pas napędowy może doprowadzić od osunięcia (wypadnięcia) pasa. Jeśli siła boczna jest wystarczająco duża, pas w wyniku ocierania się o brzeg rowka koła pasowego lub szpulki może zostać podniesiony i w konsekwencji wypaść z rowka. Sytuacja opisana powyżej może dotyczyć kół pasowych, których celem jest zmiana kierunku transportowanego na przenośniku ładunku, lub szpulek, które nie są usytuowane centralnie pod rolką. Stosowanie antywibracyjnych pasów Dura-Belt rozwiązuje ten problem.

Praca pasa w konfiguracji "na ósemkę": Jeśli okrągły pas napędowy zainstalowany jest w aplikacji, w której, koła które napędza, pracują w przeciwnych kierunkach, wówczas pas ten przyjmuje ułożenie „na ósemkę ∞”. Takie ułożenie powoduje ocieranie się pasa w miejscu „przecięcia się ósemki”, co może uszkodzić pas i doprowadzić do zerwania. Nasze antywibracyjne pasy pokryte są specjalnym środkiem, który powstrzymuje ocieranie i sprawia, że pasy w takiej konfiguracji mogą pracować znacznie dłużej.Copyright © 2014 Dura-Belt, Inc. All Rights Reserved.