Biuro w Polsce, +48 512 077 201
Centrala (Stany Zjednoczone), +1 614 777 0295
Dura-Belt, Inc.
Dura-Belt Urethane Belting

Określanie rozmiaru pasa - Instrukcje

1. Najpierw określ minimalną wymaganą średnicę pasa, która potrzebna będzie do przeniesienia ładunku na przenośniku. Użyj poniższej metody A lub B:

A. Jeśli przenosisz ładunki na przenośniku, wybierz zakładkę Kalkulator Średnicy Pasa i użyj kalkulatora o nazwie Siła Potrzebna do Poruszenia Rolki Przenośnika w celu określenia minimalnej siły potrzebnej do poruszenia ładunku.

Uwaga: W celu wprowadzania wartości w kg i mm zaznacz odpowiednioą opcję w polu Zmień jednostki.

Wprowadź:
  • Maksymalną wagę kg/rolkę, która będzie przenoszona na nośniku.
  • Poziom nachylenia (zwykle jest to 0°).
  • Wartość współczynnika tarcia (domyślnie jest to wartość 0.05). Zwróć jednak uwagę, że wartość 0.05 odnosi się do idealnych warunków, w których przenośnik przenosi ładunki o płąskiej podstawie. Jeśli Twój przenośnik jest zużyty (stary), pracuje w zabrudzonym środowisku, nie był systematycznie serwisowany, posiada bardzo ciężkie/długie rolki, i/lub przenosi ładunki o miękkich podłożach, które ocierają o ramę przenośnika, itd., wówczas w tabeli w miejscu Współczynnik tarcia wstaw wartość 0.075 lub 0.1
  • kliknij Oblicz.
  • odczytaj skalkulowaną wartość w oknie Minimalna siła potrzebna.

Uwaga: twardość pasa 83A jest preferowaną twardością, gdyż charakteryzuje się większą sprężystościa. 95% sprzedawanych przez Dura-Belt pasów to pasy o twardości 83A. Używaj twardszych pasów 92A w sytuacjach gdy jest to konieczne.

Teraz przejdź do tabeli głównej, która znajduje się poniżej kalkulatora o nazwie Siła Potrzebna do Poruszenia Rolki Przenośnika. W kolumnie Maximum Belt Loading Tension (N) 83A lub 85A, odnajdź liczbę, która powinna być równa lub większa od skalkulowanej przed chwilą wartości w oknie Minimalna siła potrzebna. Zaznacz wiersz z odszukaną liczbą klikając na niego. Po lewej stronie w kolumnie Średnica pasa odczytaj minimalną średnicę pasa (mm) potrzebną do przemieszczenia ładunku o wadze wpisanej w kalulacji powyżej.

B. Druga prosta, "domowa" metoda do określenia minimalnej siły potrzebnej do poruszenia ładunku na przenośniku za pomocą wagi hakowej. Jeżeli na rolce znajduje się pas napędowy, ściągnij go tak by rolka była „luźna”. Przymocuj sznurek (długości ok. 50 cm) do haczyka wagi. Drugi koniec owiń wokół rolki kilkukrotnie. Umieść ładunek na rolce. Pociągnij wagę do momentu poruszenia się rolki i odczytaj wynik w kg. Jest to Minimalna siła potrzebna do poruszenia ładunku wyrażona w kg. Zamień kg na N (niutony) przyjmując, że 1 kg = 10 N. Następnie postępuj wg dalszych kroków opisanych pod metodą A od słów "Teraz przejdź do tabeli głównej, która ..."


2. Określ Minimalną Średnicę Koła (Minimum Pulley Diameter - MPD) dla wybranej średnicy pasa, używając w tym celu kalkulatora o nazwie: Minimalna Średnica Koła, który znajdziejsz w tej samej zakładce Kalkulator Średnicy Pasa po prawej stronie u góry strony.

Wprowadź:
  • Najmniejszą Średnicę Koła (mm) na którym Twój pas ma pracować – wykonujesz to w celu przekonania się, czy wybrana przez Ciebie średnica koła jest odpowiednia dla skalkulowanej wcześniej średnicy pasa.
  • Długość pasa (mm) (Belt Length)
  • Ilość obrotów na minutę (RPM – Revolutions Per Minute) lub prędkość przenośnika w m / s (metry / sekundę).
  • Kliknij Oblicz
  • Odczytaj skalkulowaną wartość w oknie M.

Teraz odszukaj wartość M, w jednej z trzech kolumn tabeli o nazwie: Najmniejsza Dopuszczalna Średnica Koła dla pasa o twardości 83A (mm). Obliczona właśnie wartość M powninna automatycznie podświetlić na żółto odpowiednią kolumnę tabeli.

Zaznacz wiersz z obliczoną wcześniej minimalną średnicą pasa. Skrzyżowanie zaznaczonego wiersza z podświetloną na żółto kolumną, wskaże Najmniejszą Dopuszczalną Średnicę Koła w mm potrzebną dla konkretnej średnicy pasa.

Jeśli wprowadzona na początku Najmniejsza Średnica Koła (mm) (Smallest Pulley Diameter) jest mniejsza od otrzymanego wyniku, wówczas potrzebujesz koła/rolki o większej średnicy, lub alternatywnie potrzebujesz pasa o mniejszej średnicy, który będzie mógł pracować na mniejszej średnicy koła.

Uwaga: Zwróć uwagę, że podany w tabeli Najmniejsza Dopuszczalna Średnica Koła wynik, domyślnie przeznaczony jest dla pasa o twardości 83A. Jeśli twój pas jest twardszy lub bardziej miękki od 83A, musisz odpowiednio pomnożyć wynik (w mm) Najmnijszej Dopuszczalnej Średnicy Koła x wskaźnik odpowiedni dla konkretnej twardości. Szczegóły patrz *** pod tabelą.

Każda większa śrdnica koła od tej, wskazanej w wyniku tabeli Najmnijsza Dopuszczalna Średnica Koła będzie odpowiednia dla wybranej średnicy pasa. Nie zaleca się stosowania mniejszej średnicy koła/rolki, niż wskazana w wyniku Najmniejsza Dopuszczalna Śednica Koła, gdyż grozi to uszkodzeniem pasa.


3. Kliknij na zakładkę Kalkulator Długości Pasa i użyj jednej z czterech metod w celu określenia długości pasa. Finalny rozmiar pasa powinien być przedstawiony w następujący sposób:

3/16" x 13.5" 83A

Średnica pasa x długość twardość

(Dla pasów płaskich: grugość x szerokość x długość twardość)


4. Kliknij na zakładkę Kalkulator Naprężenia Pasa i określ maksymalną siłę naprężenia pasa (wyrażoną w niutonach N, gdzie 10 N = 1kg), potrzebną do zainstalowania pasa na rolkach. Jeżeli siła potrzebna do zainstalowania pasa jest bardzo duża, co uniemożliwia zainstalowanie pasa, zmień % rociągania w kroku 3. i ponów krok 4.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w określeniu odpwiednich wymiarów pasa, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy Twoje kalkulacje i wyślemy próbki pasów do przetestowania.

Miej na uwadze:

„Przed zamówieniem upewnij się, że dobrze dobrałeś długość pasa"

ponieważ, w sytuacji gdy zamówisz zły rozmiar pasa, może się zdażyć, że nie będzie możliwości jego zwrotu, lub zostaniesz obciążony kwotą w wysokości 50% wartości zamówienia za zwrot towaru. Zwykle nie pobieramy opłat za zwrot towaru, jeśli pas jest nowy, nie był używany i jest to pas o stanardowych wymiarach, który możemy jeszcze sprzedać. Jeśli jednak pas ten jest niestandardowych rozmiarów, nie będziemy w stanie go sprzedać, ani powtórnie przetworzyć – jako, że nasze pasy wykonane są z poliuretanu nigdy powtórnie nie przetworzonego.

WAŻNE! Przed złożeniem zamówienia, zaleca się przetestowanie pasów próbnych w warunkach, w których
pasy te będą używane.

*W celu uniknięcia nieporozumień i wykluczenia błędów, prosimy, aby składane Zamówienia opisywały rozmiar pasa, tak jak jest to wskazane w kroku nr 3, albo zawierały nasz Numer Produktu. Zamówienia, które zawierają tylko wewnętrzny numer produktu Klienta lub rysunek, składane są na własną odpowiedzialność, a Dura-Belt nie będzie odpowiedzialna z tytułu błędnej interpretacji opisu czy rysunku. W przypadku gdy numer produktu klienta i/lub rysunek są różne od opisu, opis będzie rozstrzygający. Zamówienia, w których podana jest długość pasa bez specyficznego określenia, o jaką długość chodzi np.: długość (ID) średnica wewnętrzna pasa, (OD) średnica zewnętrzna pasa, (IC) obwód wewnętrzny, (OC) obwód zewnętrzny; będą traktowane jako podanie właściwej długości pasa.Copyright © 2014 Dura-Belt, Inc. All Rights Reserved.