Biuro w Polsce, +48 512 077 201
Centrala (Stany Zjednoczone), +1 614 777 0295
Dura-Belt, Inc.
Dura-Belt Urethane Belting

Kalkulator Naprężenia Pasa

Oblicza siłę naprężenia, jaką zamknięty pas wywieraną na koło/rolkę.
Zaleca się rozciąganie większości niewzmacnianych pasów przynajmniej 5%. Kalkulowane naprężenie jest mniej dokładne powyżej 25% rozciągania. Zwykle poliuretan o twardości 83A/85A rozciąga się w granicach 10-12%, a twardszy poliuretan o wskaźniku 92A/95A rozciąga się w granicach 7-9%. Poniższego kalkulatora nie należy stosować w celu określenia naprężenia pasów ze wzmocnieniem (np. poliestrowym).
Oblicz siłę potrzebną do naciągnięcia Okrągłego Pasa
Zamkniętego o określonym współczynniku rozciągania
Wybierz twardość pasa:  
Współczynnik rozciągania %  (wprowadź 10 dla 10%)
Średnica Pasa (grubość, inches)
Pomoc
Siła naciągu (lbs)
Po 1 tygodniu siła naciągu spada do (lbs)
i pozostaje na relatywnie niezmiennym poziomie.*

Zmień jednostki:    
Oblicz siłę potrzebną do naciągnięcia Płaskiego Pasa
Zamkniętego o określonym współczynniku rozciągania.
Wybierz twardość pasa:  
Współczynnik rozciągania %  (wprowadź 10 dla 10%)
Grubość pasa (inches)
Szerokość pasa (inches)
Pomoc
Siła naciągu (lbs)
Po 1 tygodniu siła naciągu spada do (lbs)
i pozostaje na relatywnie niezmiennym poziomie.*

Wprowadź:

  
Wprowadź:

  
Oblicz współczynnik rozciągania Płaskiego Pasa Zamkniętego
dla zdefiniowanej siły naciągu
Wybierz twardość pasa:  
Siła naciągu (lbs)
Grubość pasa (inches)
Szerokość pasa (inches)
Pomoc
Współczynnik rociągania %
Dla szerokich pasów płaskich wprowadź siłę naciągu
pimiędzy 80 a 84 lbs (356 - 374 N).

Obciążenie łożysk: standardowa rolka o średnicy 50 mm najczęściej może przenieść ładunek o maksymalnej wadze 110 kg. Czynnikiem ograniczającym jest tu przeważnie uchwyt z tworzywa sztucznego, który trzyma łożyska. Nasze koła pasowe wyposażone są w łożyska 6203, których zdolność przenośnikowa wynosi 270 kg przy typowej prędkości przenośnika. Upewnij się, czy siła naprężenia pasa nie przekroczy zalecanego naprężenia (nacisku na łożyska) w Twojej aplikacji.

* Naciąg vs Czas: Naciągnięcie poliuretanowego pasa spada gwałtownie zaraz po jego instalacji. W pierwszych 5 minutach obniża się o około 30%. Po około tygodniowym okresie pracy na przenośniku napięcie pasa pozostaje na stosunkowo stałym poziomie. I od tego czasu bardzo powoli zmniejsza się z upływem czasu. Poniższy wykres obrazuje taki przykład.
Copyright © 2014 Dura-Belt, Inc. All Rights Reserved.