Biuro w Polsce, +48 512 077 201
Centrala (Stany Zjednoczone), +1 614 777 0295
Dura-Belt, Inc.
Dura-Belt Urethane Belting

Pasy odporne na działanie związków chemicznych


Pasy odporne na działanie
związków chemicznych

Pasy te wykonane są z poliestru Hytrel, odpornego na większość związków chemicznych, w tym wielu związków chloru, kwasów, zasad. Z kolei nasze pasy wykonane z poliuretanu odporne są na działanie większości olejów oraz znacznej liczby związków chemicznych, jednak nie są odporne na działanie związków kwasów i zasad.

Odporność na substancje chemiczne poszczególnych rodzajów materiałow, z których wytwarzamy nasze pasy, prezentowana jest pod tym linkiem. Należy jednak zwrócić uwagę, że informacje te, zostały zaczerpnięte z kilku niezależnych źródeł przemysłowych i nie były one weryfikowane, ani laboratoryjnie sprawdzane przez Dura-Belt. Na uwagę również zasługuje fakt, że znaczny wpływ na odporność pasów na związki chemiczne, ma również stężenie poszczególnych substancji jak również temperatura otoczenia.

Dlatego też zalecamy, aby przed dokonaniem wiekszego zamówienia, przetestować małą liczbę pasów w warunkach docelowej pracy. Aby wykonać taki test, zaleca się zanurzenie pasa bezpośrednio w substancji chemicznej na okres od kilku dni do kilku tygodni. Po tym okresie, należy umieścić pas w docelowej aplikacji i sprawdzić jego działanie.

Powyższy test należy również przeprowadzić w sytuacji, gdy substancje wymienione w tabeli są ze sobą mieszane, lub gdy substancja chemiczna w ogóle nie znajduje się na naszej liście w tabeli.


Copyright © 2014 Dura-Belt, Inc. All Rights Reserved.