Biuro w Polsce, +48 512 077 201
Centrala (Stany Zjednoczone), +1 614 777 0295
Dura-Belt, Inc.
Dura-Belt Urethane Belting

Kołnierze Prowadzące

Pas pracujący na gołym wale

Pas pracujący na gołym wale.


Motorolka pełniąca funkcję wału napędowego z zainstalowanym Kołnierzem Prowadzącym

Pasy napędowe przenoszące napęd z wału napędowego niewyposażonego w szpulki prowadzące przesuwają się w kierunku ruchu przenośnika. Tworzy to wysokiej częstotliwości wibracje, które rozciągają i przecierają pas, obniżając jego żywotność (patrz rys. po prawej stronie). Jest to jeden z powodów, dla których konieczne jest stosowanie szpulek.

Kołnierze prowadzące zapobiegają przesuwaniu się pasa po wale (rolce). Jeśli przenośnik pracuje w jednym kierunku, tylko jeden Kołnierz Prowadzący na jeden pas jest potrzebny. Umieszcza się go zgodnie z kierunkiem ruchu ładunku (patrz rysunek obok poniżej).


Kołnierze Prowadzące firmy Dura-Belt, stosowane są na wałach o większej średnicy (np. 50 mm i większych) lub w sytuacji, gdy elektrorolka stanowi wał napędowy. Dzięki elastycznym właściwościom poliuretanu, świetnie dopasowują się do rolki. W celu ułatwienia instalacji na rolce, zalecamy zastosowanie zwykłego lakieru do włosów (spryskaj nim miejsce na rolce, ułatwi to wsunięcie Kołnierza). Po wyschnięciu będzie częściowo działał jak „klej”. Nasze Kołnierze Prowadzące mają stożkowaty kształt. Dzięki temu zewnętrzne górne krawędzie nie ocierają pasa. Ocieranie nie występuję, ponieważ Kołnierz pracuje z tą samą prędkością, co pas. Kołnierz Prowadzący należy umieścić ok. 16 mm od linii wyznaczającej środek rolki znajdującej się prostopadle nad motorolka (wałem). Patrz rysunek obok (linia czerwona wyznacza środek rolki umieszczonej nad motorolką (wałem). Zachowaj 16 mm odstęp od tej linii do krawędzi Kołnierza Prowadzącego).


Jeśli szukasz najlepszych Kołnierzy Prowadzących do wałów napędowych lub elektrorolek, polegaj na Dura-Belt.Copyright © 2014 Dura-Belt, Inc. All Rights Reserved.